Žádost o grant ČMM – formulář

I. ÚDAJE O ŽADATELI


II. ÚDAJE O OSOBĚ, V JEJÍŽ PROSPĚCH MÁ BÝT GRANT POSKYTNUT

(Vyplňte v případě, jedná-li se o jinou osobu, než je žadatel.)


III. ZDRAVOTNÍ ÚDAJE


IV. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNOST OSOBY, V JEJÍŽ PROSPĚCH MÁ BÝT GRANT POSKYTNUT


V. ZÁMĚR GRANTU


VI. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE


Doplňující dokumenty

Pokud máte jakékoliv dokumenty, které s žádostí souvisí (např. cenovou nabídku kompenzační pomůcky, lékařskou zprávu apod.), zašlete nám je, prosíme, jako přílohu na emailovou adresu granty@maltezskamladez.cz. K zaslání použijte stejný mail, jaký jste uvedli v žádosti. Děkujeme.