Členové Řádu

Souhlas členů Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů se zpracováváním a uchováváním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES je v současné době vyřizován individuálně.