Zdravotnické a humanitární činnosti řádu ve světě   Zdravotnické aktivity řádu

Provoz nemocnic, takzvaných špitálů, patřil mezi historicky první aktivity Řádu. Maltézským rytířům se kvůli tomu dokonce přezdívalo „špitálníci“. Dnes udržujeme tradici péče o nemocné v několika zemích světa. V Evropě máme rozsáhlý systém zdravotnických zařízení především v Německu, kde provozujeme osm standardních nemocnic, desítky specializovaných zařízení pro seniory a center hospicových služeb a paliativní péče.

Lékařské služby Řádu maltézských rytířů fungují také v sousedním Rakousku. Tam pomáhají naši lidé například při převozu do nemocnic nebo při záchranných akcích, organizují také kurzy první pomoci. V Římě působí a rozvíjí se nemocnice Sv. Jana Křtitele. Maltézští rytíři také poskytují základní i akutní zdravotní péči v mnoha dalších zemích světa, které bojují s epidemiemi, čelí následkům přírodních katastrof nebo válečných konfliktů, například v Libanonu. Významným dílem Maltézského řádu je i vysoce kvalitní nemocnice - porodnice Svaté Rodiny v Betlémě.

Pokud vás zajímají podrobnosti, podívejte se na další stránky Maltézských rytířů:

Homepage | Kontakty | Mapa Stránek