Řád a jeho instituce   Velmistr

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto byl 2. května 2018 zvolen 80. Velmistrem Suverénního řádu maltézských rytířů.

Informace o Velmistrovi maltézského řádu jsou dostupné v anglickém jazyce.

Homepage | Kontakty | Mapa Stránek