Řád a jeho instituce   O řádu

Suverénní řád maltézských rytířů

Suverénní Řád Maltézských rytířů patří mezi nejstarší katolické řády, a tak i mezi nejdéle působící instituce křesťanské civilizace. Cílem řádu je pomáhat všem potřebným bez rozdílu. Tradičně se soustředil hlavně na provoz nemocnic, takzvaných špitálů. Proto se Maltézským rytířům někdy říká „špitálníci“. Setkat se můžete i s označením „johanité“. Samotný název „Maltézští rytíři“ odkazuje k šestnáctému století, ostrov Malta v té době totiž Řádu patřil.

Řád vznikl v 11. století v Jeruzalémě, svoje poslání tak naplňuje nepřetržitě už více než 900 let. Nespadá pod žádný stát ani mezinárodní organizaci a jeho samostatné postavení mu zajišťuje unikátní diplomatickou pozici při zvládání mezinárodních konfliktů a rychlém poskytování pomoci v případě krize kdekoli na světě. Sídlo Řádu je od roku 1834 v Římě.

V českých zemích působí Řád nepřetržitě už od 12. století. Historicky vlastnil v Čechách, na Moravě a ve Slezsku řadu pozemků, statků nebo celých vesnic i měst (například Strakonice). Vždy se soustředil na poskytování účinné pomoci potřebným, za první světové války i po ní například organizoval sanitní vlaky, které poskytovaly nezbytnou péči raněným vojákům (osm takových vlaků najezdilo za války více než milion kilometrů a přepravilo statisíce raněných a nemocných). Dnes je těžištěm jeho aktivit podpora a pomoc seniorům, zdravotně znevýhodněným a dalším lidem v nouzi, k tomu využívá rozsáhlé sítě profesionálů i dobrovolníků jednak ve dvanácti centrech Maltézské pomoci, o.p.s. a jednak v České maltézské pomoci České Budějovice, o.p.s.

České velkopřevorství je jedním ze šesti. Ostatní sídlí v Římě, Neapoli, Benátkách, velkopřevorství má i Anglie a Rakousko. Vedle nich fungují ve 46 státech řádové asociace.

Podrobné informace o Maltézském řádu, jeho činnosti a historii najdete na mezinárodních stránkách Řádu, které jsou kromě angličtiny dostupné i v italštině, francouzštině, nemčině a španělštině.

Homepage | Kontakty | Mapa Stránek