Činnosti Maltézského řádu v České republice   Další aktivity

V našem starobylém kostele je nejméně dvakrát týdně sloužena mše svatá a probíhá zde hojně navštěvovaný cyklus koncertů Varhanní nešpory maltézských rytířů pod záštitou Městské části Praha 1.

Velice aktivní je i Česká maltézská mládež, která se především věnuje organizaci volnočasových a jiných dobročinných aktivit pro mladé handicapované a jinak potřebné osoby.

Maltézská katedrální služba se stará o poutníky a návštěvníky bohoslužeb nejen v pražské katedrále, ale i při různých dalších větších církevních událostech.

Homepage | Kontakty | Mapa Stránek